LOGO DD atelier D.D., Údolní 5, 602 00 BRNO
tel.: +420 542211369
e-mail: d.d.atelier@volny.cz

Atelier D.D. - Ing.arch.Ji59 Delong a Ing.arch.Petr Doležal, spolupráce Ing.arch.Šárka Drncová -  byl založen jako sdružení v roce 1991.
 Hlavním předmětem činnosti je projektová činnost ve výstavbě, návrhy interiérů, výstavnictví a design

Ing.arch. Jiří Delong
*1953 Hranice na Moravě
1978 FA VUT v Brně
1985 AVU  Praha - obor architektura
MÁTE-LI ZÁJEM, NAPIŠTE NÁM Ing.arch. Petr Doležal
*1953 České Budějovice
1978 FA VUT v Brně
1986 VUT v Brně - teorie a metodika
                               programování
  ÚVODNÍ STRÁNKA
  DESIGN
  VÝSTAVNICTVÍ
  INTERIÉR
  ARCHITEKTURA
  URBANISMUS
kobližná ARCHITEKTURA
většina naší práce spočívá v navrhování rekonstrukcí (nadstaveb a přístaveb) stávajících
staveb a návrzích rodinných domů. Nevyhýbáme se ani revitalizaci průmyslových areálů
a spolupráci na inženýrských stavbách.  Návrhy jsme zvyklí prezentovat na modelech, tak
aby klientbyl schopen posoudit zda mu návrh vyhovuje.
(revitalizace panelových domů "Laštůvkova" - Brno - Bystrc, rekonstrukce domu Kobližná 7,
RD Želešice, úprava vsupu do PL Černovice, most přes VMO Kohoutova - Brno-Lesná, úprava
nádvoří státního zámku Bučovice, návrhy rodinných domů...)
U1-léto
DESIGN
Návrhy sedacího nábytku na bázi tenzegridů (Buckminster Fuller)
Materiál: dřevo, ocelové lanko, nebo šňůra s pevným
jádrem (dynema, kevral), technická tkanina...
Židle jsou díky důslednému oddělení tažených a tlačených prvků lehké,
lze je skládat a snadno přenášet.
Prototypy byly oceněny v Japonsku (
INTERNATIONAL FURNITURE
 DESIGN FAIR ASAHIKAVA ´93
) i u nás (DOBRÝ DESIGN ´93 a ´95)
U1-1
goldvel3
VÝSTAVNICTVÍ
návrhy expozic,
atypických stánků
a prezentací (stánky
pro Hradiště, Znovín
Znojmo, Goldwell,
studie nového
vizuálního stylu ČT...)
INTERIÉR
návrhy atypických interiérů veřejných
i obytných prostor včetně osvětlení
a souvisejících stavebních úprav
(Zadní synagoga v Třebíči,
lékárny "Na kobližné"-Brno a "U tří sloupů"
-Velká Bíteš, kadeřnictví "LADY" Brno - Údolní
a Pekařská, vstupní prostor CVČ Lužánky...)
synagoga URBANISMUS
Návrhy,  změny a aktualizace urbanistické
dokumentace, spolupráce při posuzování
využitelnosti vybraných lokalit
(změna ÚP Přerov - terminál kontejnerové
dopravy,  změna ÚP Lipník nad Bečvou
- průmyslová zóna, změna ÚP Hrušovany,
Lokalita Brno-Kejbaly - úprava regulativ pro
výstavbu v daném území...)
sit