LOGO DD BRNO-BYSTRC,
 BD  LAŠTŮVKOVA
střešní nadstavby,
výměna balkónů
a zateplení fasády
(6 sekcí, 36 nových
bytů v podkroví)
lůaštůvkova 1
laštůvkova-vstup laštůvkova-balkóny BRNO-LESNÁ,
 VMO KOHOUTOVA
modely: lávka pro
 pěší a portál tunelu,
 fotografie lávky
tunel
lávka-model foto-lávka foto-lávka
BRNO-STŘED,
KOBLIŽNÁ 7
rekonstrukce
 obytného domu
 s lékárnou v parteru,
 vestavba bytů
do prostoru krovu
(model, realizace)
kobližná - model kobližná model
  ÚVODNÍ STRÁNKA
  DESIGN
  VÝSTAVNICTVÍ
  INTERIÉR
  ARCHITEKTURA
  URBANISMUS
fasáda parter parter parter v noci ZÁMEK BUČOVICE
STUDIE ÚPRAVY
 NÁDVOŘÍ
hledání původního
vzhledu vnitřního
 nádvoří zámku
(digitální model)
nádvoří dnes
atelier
nádvoří v renesanci
kašna
AUTOBUSOVÉ
NÁDRAŽÍ
VRCHLABÍ
návrh nového
 autobusové nádraží
(realiuzováno)
digitální model
autobusové nádraží Vrchlabí 1
autobusové nádraží Vrchlabí 2
autobusové nádraží Vrchlabí 3
NÁVRHY
 RODINNÝCH
DOMŮ
Kuřim
Želešice
Kejbaly
RD Kuřim RD Želešice 1
RD Želešice 2
RD Kejbaly 1
RD Kejbaly  2