LOGO DD Hrušovany přerov
  ÚVODNÍ STRÁNKA
  DESIGN
  VÝSTAVNICTVÍ
  INTERIÉR
  ARCHITEKTURA
  URBANISMUS
ZMĚNA ÚP
HRUŠOVANY U BRNA
úprava trasy silničního obchvatu a rozšíření
ploch určených k bydlení v rodinných domcích
ZMĚNA ÚP
PŘEROV
vybudování terminálu kontejnerové dopravy
v návaznosti na železnici, letiště a nově
budovanou rychlostní komunikaci
0
u stolu
lipník ZMĚNA ÚP
PŘEROV
návrh průmyslové
zóny v návaznosti na
řešení silničního
obchvatu obce
kejbaly
KEJBALY
BRNO, BOHUNICE
úprava regulativ
stanovení podmínek
pro výstavbu
v blískosti "zelených
horizontů"
U2-1 0